Taiji zeggen westerlingen vaak wanneer ze eigenlijk de Chinese bewegingsleer TaijiQuan bedoelen. Maar wat is nu de eigenlijke betekenis van beide begrippen ?

Taiji is een filosofische term, die je zou kunnen vertalen als : “De uiteindelijke polairen”.
Tai duidt op zich een extremiteit aan, een uiterste, een uiteindelijkheid of een allesomvattend fenomeen.
Het woordje Ji kan de betekenis hebben van : pool, polen, of polariteit. Gecombineerd nu in de term Taiji, zou je kunnen stellen dat het gaat om de op alle verschijnselen toepasbare polairen Yin en Yang, zoals die te zien zijn in het Taiji-symbool.

Wat betekent TaijiQuan ?

Quan betekent “vuist”, of “boksen”.
Letterlijk is TaijiQuan dus het boksen dat is gebaseerd op de filosofie van Taiji.
Hierbij gaat het dan om het evenwicht tussen Yin en Yang.
In de Chinese cultuur is de Taiji-filosofie een onderdeel van de algemene levensbeschouwing en wordt het toegepast op allerlei terreinen van het dagelijks leven. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om een evenwichtige voeding te hebben. Activiteit en rust dienen met elkaar in evenwicht te zijn. Je lichamelijke energie moet in balans zijn, lichaam en geest ook, je contact met je medemens, enzovoort. TaijiQuan kan je hierbij helpen. TaijiQuan is dus in oorsprong een gevechtskunst maar is in de loop der tijd geworden tot een gezondheidsoefening. Dat het is geworden tot een oefenmethode voor de gezondheid heeft alles te maken met de Daoïstische achtergrond ervan. Vandaar het begrip Dao.

Wat is Dao ?

Dao is een van de belangrijkste levensbeschouwelijke kernbegrippen uit de Chinese cultuur, zo niet de belangrijkste. We kunnen het eigenlijk niet vertalen.
Dao is Dao en er bestaat gewoon geen ander woord voor !
We kunnen de betekenis ervan slechts achterhalen door te kijken naar het gebruik ervan en daarbij alle connotaties in ogenschouw nemen. In het meest fundamentele geschrift over Dao staat dat wat mensen gebruiken als Dao, dat dat niet het eigenlijke allesomvattende altijd durende Dao is. Dao gaat alles te boven, komt voor en na alles, is er de oorsprong van en ook de uitingsvorm. Vaak wordt het vertaald als de Weg van de natuur of de Weg van het universum, die je in je leven kunt volgen om in harmonie te komen met alles. Maar die “weg” is dan niet Dao zelf, maar slechts een van de manieren waarop Dao zich manifesteert. Als je Dao volgt dan kun je lang en gezond leven, mogelijk zelfs onsterfelijk worden als je dat zou willen. Dat volgen van Dao kun je dan ook een “weg” noemen die je kunt gaan om één te worden met Dao en een lang en gezond leven te leiden. Als je let op het typische van de Chinese taal - waarin geen lidwoorden voorkomen - en dat Dao feitelijk niet te vertalen is, dan is niet duidelijk welk lidwoord erbij plaatsen. Wanneer we een Chinese term niet vertalen kunnen we het lidwoord in de tekst ook beter weglaten, net als in het Chinees zelf.

Wat betekent ‘zhi’ in de Chinese titel “TaijiQuan zhi Dao”?

Zhi betekent “van”. We zouden dus ook de titel “Dao van TaijiQuan” kunnen gebruiken.
In de gebruikte Chinese titel is TaijiQuan het eerstkomend begrip en Dao nader bepalend. Waarbij is aangegeven dat het gaat om het feit dat in TaijiQuan Dao aanwezig is, dat er een belangrijke rol in speelt en ook dat het een “Weg” (Dao) is die je kunt volgen door de beoefening van TaijiQuan.
Daardoor is er nu gekozen voor de Nederlandse titel “De weg van TaijiQuan”.