We nodigen iedereen van de TVG, die regelmatig naar de lessen komt en interesse heeft om aan zelfstudie te doen, uit.

  • Zondag 23 september 2018
  • Zondag 28 oktober 2018
  • Zondag 25 november 2018
  • Zondag 24 februari 2019
  • Zondag 31 maart 2019
  • Zondag 14 april 2019
  • Zondag 23 juni 2019

van 15u00-17u00 te Charleroyhoeve, Lierbaan 16, 1850 Grimbergen, zaal 2.

De lesgevers Anne-Marie, Karine en Frank gebruiken de verdiepingstaiji om aan partneroefeningen te doen (paqua, pushing hands, martiale etc.) We nodigen leden van de Taiji Vereniging Grimbergen uit om deel te nemen. Iedereen die met vragen zit, kan deze inbrengen. Het is testen, uitzoeken en inoefenen.

Laat het duidelijk zijn: er wordt geen les gegeven!

De zaal in Grimbergen heeft een beperkte capaciteit van max. 20 deelnemers. Deelname is gratis, inschrijven verplicht! Stuur een e-mail naar am@taiji-vereniging-grimbergen.be om je in te schrijven.